ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/05/2020: Το Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας επιχορήγησης 20.000 εξετάσεων COVID-19 Λιανικό Εμπόριο, Εργοτάξια και Οδοντίατροι έχει ολοκληρωθεί κα δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες αιτήσεις.

Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας επιχορήγηση 20.000 εξετάσεων COVID-19 Λιανικό Εμπόριο, Εργοτάξια και Οδοντίατροι.

Οι 20.000 εργαστηριακές εξετάσεις απευθύνονται στους εργαζόμενους των πιο κάτω επιχειρήσεων:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Το Πρόγραμμα αφορά:

 • Eργαζόμενους του λιανικού εμπορίου, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού, όπως είναι οι πωλητές και οι ταμίες καταστημάτων ένδυσης, κλπ. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που αφορούν ποτά και τρόφιμα, όπως είναι για παράδειγμα, υπεραγορές, φούρνοι, περίπτερα, κλπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το διάταγμα στο πρόγραμμα εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης, ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο και παραλαβής (take-away, drive-through, delivery), οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με κοινό.
 • Εργαζομένους σε χώρους εστίασης, οι οποίοι σύμφωνα με το διάταγμα παραμένουν ανοιχτοί ή και που θα επαναλειτουργήσουν και εφόσον έρχονται σε επαφή με το κοινό.
 • Αυτοεργοδοτούμενους χωρίς εγγεγραμένη εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι έρχονται σε επαφή με άλλους εργαζόμενους ή και με το κοινό.
 • Εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής και παραλαβής δέματων, έγγραφων, αγαθών, κλπ, εφόσον έρχονται σε επαφή με το κοινό.
 • Εργαζομένους σε πρατήρια βενζίνης, με την προϋπόθεση ότι έρχονται σε άμεση επαφή με κοινό
 • Υπαλλήλους συνεργείων καθαρισμού, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πελάτες.

Eξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το διάταγμα παραμένουν κλειστές

Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν, μπορούν να εξεταστούν ως εξής:

 • Σε επιχειρήσεις μέχρι 3 υπαλλήλους, θα εξετάζεται 1 άτομο ανά υποστατικό,
 • Σε επιχειρήσεις μέχρι 10 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 3 άτομα ανά υποστατικό,
 • Σε επιχειρήσεις με πέραν των 10 και λιγότερους από 30 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 6 άτομα ανά υποστατικό, και
 • Σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 30 άτομα, θα εξετάζονται 10 άτομα ανά υποστατικό.

Η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού.
Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας πληροί τις προϋποθέσεις για την εξέταση COVID-19 που είναι επιχορηγημένες από την κυβέρνηση πριν υποβάλετε αίτηση.

 1. Πατήστε στον σύνδεσμο και συμπληρώστε το έντυπο.
 2. Με την συμπλήρωση των πληροφοριών αυτόματα θα έχουν συμπληρωθεί το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και το «Έντυπο Διερεύνησης/Δήλωσης Επιβεβαιωμένου Περιστατικού COVID-19» για τον κάθε εξεταζόμενο.
 3. Ακολούθως, όλοι οι υπό εξέταση εργαζόμενοι που αναγράφονται στο «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» θα λάβουν μέσω SMS τις λεπτομέρειες για το ραντεβού τους.

Κάθε εργαζόμενος κατά το ραντεβού του, θα πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του,

 • το SMS με τις λεπτομέρειες του ραντεβού του,
 • την ταυτότητά του,
 • εκτυπωμένο το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19»
 • εκτυπωμένο το «Έντυπο Διερεύνησης/Δήλωσης Επιβεβαιωμένου Περιστατικού COVID-19».

Χωρίς τα πιο πάνω δεν θα γίνεται δειγματοληψία.
Παρακαλούμε όπως προσέρχεστε στο σημείο δειγματοληψίας 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού σας.

Εργαζόμενοι σε εργοτάξια

Tο Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καθορίσει τον κατάλογο με εργοτάξια που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα, καθώς επίσης και τον αριθμό των εξεταζόμενων ανά εργοτάξιο. Η NIPD Genetics θα επικοινωνήσει μαζί με τον υπεύθυνο εργοταξίου για διευθέτηση δειγματοληψίας.
Ο έλεγχος στους εργαζόμενους σε εργοτάξια θα γίνει με δύο τρόπους, ως ακολούθως:

 • Με τη χρήση κινητών μονάδων στους χώρους των εργοταξίων.
 • Με ραντεβού στα δειγματοληπτικά κέντρα της NIPD Genetics.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Μόνο με ραντεβού

Λευκωσία

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά και Σ/Κ, 8πμ-4μμ

 • NIPD Genetics Κεντρικά Γραφεία, 31 Νέας Έγκωμης, 2409, Λευκωσία
 • Χώρος στάθμευσης Σταδίου ΓΣΠ

Λεμεσός

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά και Σ/Κ, 8πμ-4μμ

 • Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεωφόρος Νίκης 1, Αγ. Αθανάσιος 4108, Λεμεσός

Λάρνακα

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά και Σ/Κ, 8πμ-4μμ

 • Χώρος στάθμευσης Νέου Σταδίου ΓΣΖ

Αμμόχωστος

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά και Σ/Κ, 8πμ-3μμ

 • Χώρος στάθμευσης Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου», Παραλίμνι

Πάφος

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά και Σ/Κ, 8πμ-3μμ

 • Χημεία Παυλίδης, Αγίου Στεφάνου 134 Έμπα, 8052, Πάφος

Κινητές Μονάδες Δειγματοληψίας σε όλες τις Επαρχίες

UPDATE 25/05/2020: The Ministry of Health Program for 20,000 sponsored COVID-19 tests for Retail, Construction and Dentists has been completed and we cannot accept further applications.

4-25 May 2020

The 20,000 laboratory tests are available to employees of the following companies:

Retail companies employees

Eligible for the Ministry of Health sponsored COVID-19 test are:

 • Employees of retail companies in positions that requires them to come in direct contact with the public, such as sellers and cashiers at clothing stores, etc. Employees of beverage and food retail companies are excluded (supermarkets, bakeries, kiosks, etc.). However, according to the decree, eligible for the program are employees of companies that offer take-away, drive-through and home delivery services and who have direct contact with the public.
 • Employees of companies that offer catering services, which according to the decree remain open or are to reopen, provided that they come in contact with the public.
 • Self-employed individuals without a registered company, provided that they come in contact with other employees or the public.
 • Employees of companies offering shipping and courier delivery services, provided they come in contact with the public.
 • Gas station employees, provided that they come in direct contact with the public.
 • Employees of companies offering cleaning services, provided that they come in contact with the public.

Excluded from the program are employees of companies which according to the decree remain closed.

Companies, depending on the number of people they employ, will be considered as follows:

All businesses are entitled to subsidized tests for people they employ in each and every one of their shops/outlet as follows:

 • For businesses with up to 3 employees, 1 person per shop/outlet can be examined,
 • For businesses with up to 10 employees, 3 people per shop/outlet can be examined.
 • For businesses with more than 10 and less than 30 employees, 6 people per shop/outlet can be examined, and
 • For businesses with more than 30 people, 10 people per shop/outlet can be examined.

Appointments will be arranged at the request of the companies and not by individual employees

Before applying, ensure that your company meets the requirements for the government-sponsored COVID-19 test

 1. Click this link and fill out the form.
 2. After entering the information, the "COVID-19 Sampling Request Form" and the "COVID-19 Confirmed Case Investigation/Declaration Form" for each examinee will be completed automatically.
 3. All employees who will be examined and who are listed on the COVID-19 Sampling Request Form, will then receive an SMS with details of their appointment.

Each employee must bring with them to the appointment:

 • The SMS with the details of the appointment
 • Their national identity card
 • A printed copy of "COVID-19 Sampling Request Form"
 • A printed copy of “Confirmed Case Study / Declaration Form COVID-19”.

We will not be able to accept any sample without the above documents.

Please come to the sample collection point 5 minutes before your appointment.

COVID-19 test for construction site workers


The Ministry of Labor, Welfare and Social Affairs determined the list of construction sites which will be included in the Program, as well as the number of examinees per construction site. NIPD Genetics will contact the foreman of the construction site to make arrangements for sample collection.
The COVID-19 test will be provided to construction site workers in two ways:

 • By deployment of sample collection mobile units to construction sites.
 • By appointment at NIPD Genetics sample collection points.

Sample Collection Points

Nicosia

Working Hours 7 Days a week, 8am-4pm

 • NIPD Genetics Headquarters 31 Neas Engomis, 2409, Nicosia
 • GSP Stadium Parking

Limassol

Working Hours 7 Days a week, 8am-4pm

 • NIPD Genetics in collaboration with the German Oncology CENTER

1 Nikis Ave., Agios Athanasios, 4108 Limassol

Larnaca

Working Hours 7 Days a week, 8am-4pm

 • New GSZ Stadium Parking

Famagusta

Working Hours 7 Days a week, 8am-3pm

 • "Tasos Markou" Paralimni Stadium Parking

Paphos

Working Hours 7 Days a week, 8am-3pm

 • Pavlides Labs, Agiou Stephanou 134 Emba, 8052, Paphos


Share
View All Posts

NIPD Genetics - Privacy Policy

General Statement

This Privacy Policy applies only to www.nipd.com and its subdomains (hereafter collectively referred to as “Sites") that link to this policy. NIPD Genetics Sites are owned by NIPD Genetics Public Company Ltd and are operated by NIPD Genetics Public Company Ltd and on occasion by a third-party that is responsible for the technical maintenance of the Sites.

If, you do not agree with this Privacy Policy, please do not access or use any of NIPD Genetics Sites.

NIPD Genetics values your interest in NIPD Genetics, its products and its services. NIPD Genetics takes the protection of your data seriously.

Personal data for purposes of this Privacy Policy, is any information by which you can be individually identified, including, but not limited to, your name, profession, address, e-mail address, and telephone number.

You may contact NIPD Genetics Public Company Ltd at
NIPD Genetics Public Company Ltd
Neas Engomis 31
Engomi, Nicosia
2409, Cyprus

NIPD Genetics Data Protection Officer can be reached at dpo@nipd.com

This Privacy Policy applies only to the Sites as defined above and which are operated by NIPD Genetics. The NIPD Genetics Privacy Policy seeks to inform the users of its Sites of the following:

NIPD Genetics will not use or share your information with anyone, except as described in this Privacy Policy. This Privacy Policy does not apply to any information we might collect by other digital and offline means and or from other digital and offline sources. The use of information collected through our Sites shall be limited to the purposes under this Privacy Policy and our Terms of Use to customers.

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Sites and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Sites. By using the Sites, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from www.nipd.com

Type of personal information NIPD Genetics may collect through its Sites

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Sites and services to you.

Personal Data

While using NIPD Genetics Sites, you may be asked to provide NIPD Genetics certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Information"). Personal Information that might be used to identify you includes, but is not limited to:

If you send us a query via our Contact us form, your email address, the content and any follow up emails are retained indefinitely.

Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Sites are accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Sites that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Sites and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Sites.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Sites.

Examples of Cookies we use:

Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Sites.

Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Visitor behavior cookies. To understand how visitors use and navigate the Sites

Keyword cookies. To understand how visitors discover the Sites.

Use of Data

www.nipd.com uses the collected data for various purposes:

Transfer of Data

Your information, including personal data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Cyprus and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including personal data, to Cyprus and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

www.nipd.com will take all reasonable steps necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your personal data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure of Data

NIPD Genetics complies with the protection of personal data regulation and will not sale or trade your personal data.

NIPD Genetics may disclose your personal data in the good faith belief that such action is necessary to:

Security of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate, maintain or operate our Sites ("Service Providers"), to provide the SItes on our behalf, to perform service-related services or to assist us in analyzing how our Sites is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Sites.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page

Access to your personal data, correction, deletion, and Opting Out

You have the right to review, update or delete any of your personal data by sending a request at NIPD Genetics Personal Data Officer pdo@nipd.com

Links to Other Sites

Our Sites may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third-party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third-party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact pdo@nipd.com

Ok got it!